Taneczny MIX

TANECZNY MIX…

Są to zajęcia, na których dominuje ruch, muzyka, zabawa. Treningi prowadzi wulkan energii Pani Katarzyna Kamińska. Ma ona doskonały kontakt z dziećmi. 

Podczas ćwiczeń dzieci uczą się prostych układów tanecznych, rozciągają się, wzmacniają mięśnie, ale przede wszystkim doskonale się bawią.

GRAFIK ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

17.00-18.00

SP 142 ul. Łupkowa 6

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK